برگزاری پنجمین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان سلماس
برگزاری پنجمین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان سلماس
  • دوشنبه 30 مرداد 1402 ساعت 11:16
برگزاری دومین جلسه شورای توسعه وحمایت از تشکلهای شهرستان سلماس
برگزاری دومین جلسه شورای توسعه وحمایت از تشکلهای شهرستان سلماس
  • دوشنبه 30 مرداد 1402 ساعت 11:09
پیام تبریک فرماندار،بمناسبت کسب مقام قهرمانی توسط جوان سلماسی
پیام تبریک فرماندار،بمناسبت کسب مقام قهرمانی توسط جوان سلماسی
  • یکشنبه 29 مرداد 1402 ساعت 17:47
پیام تبریک فرماندار،بمناسبت کسب مقام برتر کنکور توسط جوان سلماسی
پیام تبریک فرماندار،بمناسبت کسب مقام برتر کنکور توسط جوان سلماسی
  • یکشنبه 29 مرداد 1402 ساعت 17:44
دومین جلسه ستاد شهرستانی اربعین حسینی(ع)
دومین جلسه ستاد شهرستانی اربعین حسینی(ع)
  • یکشنبه 29 مرداد 1402 ساعت 17:42
دیدار فرماندار با فرمانده جدید لشکر 264 ارتش سلماس
دیدار فرماندار با فرمانده جدید لشکر 264 ارتش سلماس
  • یکشنبه 29 مرداد 1402 ساعت 17:40
برگزاری کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان سلماس
برگزاری کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان سلماس
  • یکشنبه 29 مرداد 1402 ساعت 09:17
برگزاری جلسه کمیته مسکن شهرستان
برگزاری جلسه کمیته مسکن شهرستان
  • یکشنبه 29 مرداد 1402 ساعت 08:10
برگزاری آیین تودیع و معارفه ریاست اداره دامپزشکی شهرستان سلماس
برگزاری آیین تودیع و معارفه ریاست اداره دامپزشکی شهرستان سلماس
  • یکشنبه 29 مرداد 1402 ساعت 07:04
اطلاعیه
اطلاعیه
  • شنبه 28 مرداد 1402 ساعت 08:16