برگزاری دومین جلسه کمیته سامان ازدواج در فرمانداری شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ با حضور فرماندار و مسئولین ذیربط در سالن جلسات فرمانداری ،دومین جلسه کمیته سامان ازدواج برای رفع مشکلات جوانان و امور تشکیل خانواده آنها، برگزار گردید.