حضور محمدصادق معتمدیان دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و استاندار آذربایجان‌غربی در برنامه تلویزیونی اولدوز

حضور محمدصادق معتمدیان دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و  استاندار آذربایجان‌غربی در برنامه تلویزیونی اولدوز
حضور محمدصادق معتمدیان دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و استاندار آذربایجان‌غربی در برنامه تلویزیونی اولدوز 🔸صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌غربی 🔹 یکشنبه‌ 26 شهریور 1402 🔹ساعت 22

حضور محمدصادق معتمدیان دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و  استاندار آذربایجان‌غربی در برنامه تلویزیونی اولدوز

🔸صدا و سیمای مرکز آذربایجان‌غربی
🔹 یکشنبه‌ 26 شهریور  1402
🔹ساعت 22