برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی نانوایان شهرستان سلماس

جلسه آموزشی و توجیهی نانوایان شهرستان سلماس با موضوع آشنایی با سامانه نانینو و آموزش نحوه استفاده از کارتخوان های هوشمند با حضور معاونت امور برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری و مدیر جهاد کشاورزی و ریس اداره غله و کارشناسان مربوطه، در سالن اجتماعات اداره جهاد و کشاورزی شهرستان برگزار گردید.