برگزاری پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس با حضور امام جمعه محترم و فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستانی در سالن کنفرانس شهید سلیمانی آموزش و پرورش  شهرستان سلماس برگزار گردید.