برگزاری جلسه مدیریت بحران شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛با حضور فرماندار و مسئولین مربوط جلسه مدیریت بحران شهرستان سلماس در سالن جلسات فرمانداری برگزار و برای رفع مشکلات مطروح دستورات لازم اتخاذ گردید.