برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهری شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهری شهرستان سلماس با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی و برنامه ریزی فرماندار و جمعی از روسای ادارات شهرستان در محل سالن جلسه فرمانداری شهرستان سلماس تشکیل گردید.