جلسه تحویل و تحول زمین واحد دامپروری 5000 راسی گاو سمینتال شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛با حضور امام جمعه محترم و نماینده محترم شهرستان و فرماندار و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی،جلسه تحویل و تحول زمین واحد دامپروری 5000 راسی گاو سمینتال در سالن جلسات فرمانداری تشکیل گردید.