برگزاری جلسه توسعه و حمایت از انجمن های مردم نهاد شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛با حضور فرماندار و مسئولین مربوط جلسه توسعه و حمایت از انجمن های مردم نهاد شهرستان سلماس برگزار گردید.