دیدار فرماندار با فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان

با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان،در دفتر فرماندهی انتظامی با فرمانده جدید نیروی انتظامی شهرستان دیدار نمودند.