تشکیل جلسه کمیسیون امنیت دانشجویی شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛با حضور فرماندار و مسئولین مربوط اولین جلسه کمیسیون امنیت دانشجویی شهرستان سلماس در سالن جلسات فرماندار برگزار گردید.