برگزاری نخستین جلسه ستاد خانواده و جمعیت شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛با حضور معاون برنامه ریزی و عمرانی فرماندار و مسئول امور بانوان فرمانداری ، اولین جلسه ستاد خانواده و جمعیت شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.