برگزاری جلسه امنیت دانشجویی شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ با حضور فرماندار و روئسای دانشگاه های شهرستان سلماس در سالن جلسات فرمانداری،پنجمین جلسه امنیت دانشجویی شهرستان برگزار گردید.