بازدید فرماندار از اجرایی پروژه های عمرانی شهرستان سلماس

با حضور فرماندار و معاون عمرانی فرمانداری،از اجرایی روکش آسفالت جاده های روستایی شهرستان سلماس بازدید نمودند.