سلماس دومین شهر استان در نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی

سلماس دومین شهر استان در نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی
فرآیند نسخه‌نویسی الکترونیک در سلماس نیز به عنوان دومین شهر استان آذربایجان غربی پس از نقده آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس، مراسم آغاز فرآیند نسخه‌نویسی الکترونیک در شهرستان سلماس با حضور مقامات استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این جلسه روسای ادارات نظارت و ارزشیابی و رسیدگی به اسناد پزشکی اداره کل بیمه سلامت نسبت به آموزش شیوه کاربری این سامانه را برای مدعوین تشریح و حاضران سئوالات خود را در این زمینه مطرح و پاسخ‌های لازم را دریافت کردند .

شهرستان سلماس بیش از 131 هزار نفر بیمه شده دارد و سالانه بیش از 54 هزار جلد دفترچه برای این بیمه‌شدگان به علت اتمام نسخ یا اعتبار تجدید چاپ شده و برای متقاضیان جدید صادر می شود .