برگزاری پنجمین جلسه مقابله با سرقت در شهرستان سلماس

با حضور فرماندار و مسئولین ذیربط، پنجمین جلسه پیشگیری و مقابله با سرقت در سالن جلسات شهید سالمی فرمانداری برگزار گردید.