با حضور فرماندار سلماس؛

برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس

برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس
در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس مسایل و مواردبازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس عصر روز گذشته در محل سالن جلسه مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد.

فرماندار سلماس در این جلسه با اشاره بر ضرورت آماده سازی مدارس شهرستان در شروع سال تحصیلی 99-98 افزود: کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان با قرار دادن امکانات موجود در بازگشایی مدارس مشارکت فعال داشته باشند.

مرتضی اصغری تصریح کرد: بخشی از کارها را سازمانهای دیگر مانند شهرداری،راهنمایی و رانندگی و سایر ارگانها که هر ساله کمک میکردند دنبال کنند، نباید مشکلات  بازگشایی مدارس در مهر را به آینده گذاشت تا با مشکل مواجع شویم.

گفتنی است در این جلسه  مسایل و موارد برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ و سرویس مدارس بررسی و تصمیم گیری شد.