از 23 پروژه در چهارمین روز گرامیداشت هفته دولت در سلماس مورد بهره برداری قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ درچهارمین روز از هفته دولت درشهرستان سلماس چندین طرح خدماتی در بخش کوهسار به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از ۲۱ طرح در بخش کوهسار این شهرستان بیش از ۳ هزارخانوار از این خدمات برخودارشدند.

بهره برداری از پارک کودک در روستاهای داراب و کوزه رش بهره برداری از راه روستایی محور داراب به شیره نی بطول ۷ کیلومتر راه ارتباطی ۱۷ روستا و بهره برداری از اسفالت راه روستایی حاجی جفان به جاندار برای به بهره برداری رسیدن این طرحها در بخش کوهسار بالغ بر 51 میلیارد ریال هزینه شده است.

گفتنی است در فرماندار سلماس با مردم شریف روستای کوزه رش در مسجد روستا دیدار و گفتگو کرد.