روز هیجدهم، روز عید غدیر، عظیمترین اعیاد زمین و آسمان است، واقعه غدیر حادثه اى تاریخى نیست که در کنار دیگر وقایع بدان نگریسته شود. حادثه غدیر حادثه بزرگی است و عید غدیر عیدی بزرگ و از جمله شریفترین اعیاد مسلمانان است.

 غدیرتنها یک رخداد تاریخی و یا نام یک سرزمین نیست، بلکه یک تفکر ،نشانه  و چشمه ای از تداوم خط نبوت است که تا پایان هستى مى جوشد؛ غدیر روز اکمال دین، اتمام نعمت و موجب خشنودى خداست؛ غدیر، شایسته هر ثناست که وحى از او پیراست و محمد بدو آراست و اسلام از او برخاست. غدیر،عید عدالت و رهبرى و پیوند امامت و امت است.
آرى غدیر یک سرزمین نیست، چشمه اى است که تا پایان هستى مى جوشد، کوثرى است که فنا برنمى دارد، افقى است بى کرانه و خورشیدى است عالمتاب.

 

عید سعید غدیرخم بر تمامی همشهریان سلماسی مبارک باد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس