فرماندار شهرستان سلماس در پيامي روز خبرنگار را تبريك گفت: نامگذاري روز خبرنگار يادآور خبرنگار  شهيد محمود صارمي و پاسداشت مقام و منزلت خبرنگار، فرصتي براي قدر شناسي از خدمات موثر و تلاش هاي بي وقفه جامعه خبرنگاران كوشا و مسئوليت پذير كشورمان است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان سلماس؛ مرتضي اصغری صبح امروز ضمن تبريك سالروز خبرنگار در پيامي اظهار كرد: نامگذاري روز خبرنگار يادآور خبرنگار شهيد محمود صارمي و پاسداشت مقام و منزلت خبرنگار، فرصتي براي قدر شناسي از خدمات موثر و تلاش هاي بي وقفه جامعه خبرنگاران كوشا و مسئوليت پذير كشورمان است.
فرماندار سلماس تصريح كرد: بدون ترديد، انتقال آگاهانه و صحيح اخبار از سوي خبرنگاران به افكار عمومي،توان درك و تحليل اقشار مختلف جامعه را ارتقاء مي بخشد از اين رو حفظ حرمت قلم و رعايت حريم حرفه شريف خبرنگاري در جامعه بايد از اعتبار و منزلت بيشتري برخوردار باشد.
وی افزود: اعتماد و رجوع عمومی مردم به خبرنگاران ناشی از عملکرد مثبت و واقع گرای این طلایه داران عرصه های مختلف اطلاع رسانی است.
اصغری  در پایان افزود: روز خبرنگار را روز حق طلبي و پاسداشت قلم است. اينجانب اين روز را به جامعه خبرنگاران، روزنامه نگاران، صاحبان انديشه و قلم و فعالان عرصه خبر و اطلاع رساني علی الخصوص خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان سلماس صميمانه تبريك ميگويم.