فرماندار شهرستان سلماس از پروژه های عمران شهری سلماس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار سلماس عصر روز گذشته به همراه شهردار سلماس از پروژه های عمران شهری شهرداری سلماس بازدید کرد.