یکصد بیست و دومین واحد مسکونی دارای دو عضو معلول وبیشتر درروستای پته ویر شهرستان سلماس با حضور معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور و فرماندار سلماس و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی مورد بهره برداری قرارگرفت.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ حسین جعفری مدیر بنیاد مسکن این شهرستان در مراسم بهره برداری از یکصد بیست و دومین واحد مسکونی دارای دو عضو معلول وبیشتر در روستای پته ویر شهرستان سلماس اظهار داشت: در طول یکسال گذشته ۱۶ واحد مسکونی برای خانوارهای دارای دو عضو معلول یا بیشتر با مشارکت خیرین احداث و تحویل داده شده است.

"درفشی" معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور همچنین گفت: توسط بنیاد مسکن ۱۱۵۰۰ معلول دارای دو عضو وبیشتر شناسایی و بنیاد با همکاری خیرین قصد دارد برای خانوارهای بدون مسکن اقدام نماید که تاکنون ۴۵۰۰ واحد در کشور تحقق یافته اس.

 

"مرتضی اصغری" فرماندار شهرستان سلماس با اشاره حمایت از خانواده های معلولان گفت: در سطح شهرستان خیرین سلماسی با همکاری دستگاه های متولی اقدامات خوبی در جهت حمایت از خانواده های معلولان و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد علی الخصوص احداث واحدهای مسکونی انجام گرفته است.