فرماندار شهرستان سلماس به همراه نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از روسای ادارات خدمات رسان از چند روستای بخش کوهسار بازدید کرد.

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار شهرستان سلماس پیش از ظهر امروز به همراه نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از روسای ادارات خدمات رسان از چند روستای بخش کوهسار بازدید کرد.

طرح گازرسانی به ١٢روستای سلماس

با برنامه ریزی های انجام شده براي اولين بار، طرح گازرسانی به ١٢ روستای محروم بخش كوهسار سلماس آغاز شد .

برای اجرای این طرح ها در مجموع ٧٠کیلومتر تغذيه وشبكه گذاري اجرا خواهد شد و نزدیک به ٨٠٠میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

هم اکنون٤٠ روستای سلماس از گاز طبیعی لوله کشی شده بهره مند است که با بهره برداری از ١٢طرح گازرسانی در حال اجرا، تعداد روستاهای متصل به شبکه گاز طبیعی این شهرستان به ٥٢روستا می رسد.

با بهره برداری از این طرح ها، تعداد جمعیت روستایی بهره مند از گاز لوله کشی شده شهرستان سلماس به بیش از ١٥هزار خانوار خواهد رسید.