شورای زکات شهرستان سلماس با حضور فرماندار سلماس و امام جمعه سلماس در محل دفتر امام جمعه شهرستان سلماس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار شهرستان سلماس عصر روز گذشته در جلسه شورای زکات شهرستان سلماس در محل دفتر امام جمعه شهرستان سلماس با اشاره به فریضه الهی زکات تصریح کرد : فریضه الهی زکات به ‌عنوان یک عمل عبادی در بهبود و ضعیت اقتصادی و فقرزدایی  جامعه تأثیرگذار است.

مرتضی اصغری با تقدیر از عملکرد شورای زکات این شهرستان تصریح کرد: زکات به محصولاتی تعلق می‌گیرد که طبیعت در آن نقش مهمی ایفا می‌کند و باید سهم خلقت پرداخت شود.

شایان ذکر است اعضای شورای زکات شهرستان سلماس نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.