فرماندار شهرستان سلماس طی پیامی سالروز شوراها تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ "مرتضی اصغری" فرماندار شهرستان سلماس طی پیامی سالروز شوراها را به تمامی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان سلماس تبریک گفت.